Meny

Gudstjänster

Gudstjänsterna i Byske-Fällfors församling är öppna för alla, både troende och sökare. Under ett år görs drygt 20 miljoner gudstjänstbesök, en siffra som kan jämföras med de 15 miljoner biobesök som görs i vårt land varje år.

I Byske-Fällfors församling firas huvudgudstjänst varje söndag och helgdag. Vi firar söndagsmässa, familjegudstjänster, temamässor, veckomässor och musikgudstjänster. Inte minst musiklivet inom kyrkan med ett flertal aktiva körsångare berikar församlingarnas gudstjänster.
Läs mer om Svenska kyrkans arbete ur ett mer nationellt perspektiv på www.svenskakyrkan.se

För aktuella tider/datum hänvisar vi till kalendern och predikoturerna som publiceras i lokaltidningen Norran varje fredag.