Meny

Dop

Dop är en kärlekshandling, Guds omfamning. Att bli döpt är att bli delaktig i en större gemenskap, kyrkan i världen - Guds stora familj. Dop är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

om dopet

När?

Dop kan ske när som helst i livet även om de flesta döps under sitt första levnadsår. Några döps i samband med konfirmationsläsningen och andra först när de är ganska gamla. Om man är ung eller vuxen får man oftast undervisning om kristen tro innan dopet. Om du inte är döpt och skulle vilja veta mer om vuxendop, kontakta gärna oss. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Med små barn har vi tillsammans ansvaret att berätta för barnen om vad de blivit del av.

Vad?

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus har instiftat. I dopet får det mest grundläggande för människans existens – vattnet, en speciell plats. Vattnet står för rening och räddning, och i dopet lovar Gud att aldrig någonsin lämna mig och att jag livet igenom får höra hemma hos honom. 

En stenhög upphör att vara en stenhög det ögonblick någon betraktar stenarna och inom sig ser bilden av en katedral.

Antoiee De Saint-Exupery

Dopet innebär också medlemskap i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Alla som döps i Byske-Fällfors församling får en sten med sitt namn och dopdatum, dopstenen får på ett konkret sätt symbolisera tanken att vi tillsammans bygger vår gemensamma församling, där Jesus får vara hörnstenen och vi byggstenarna.  ”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.” Ef. 2:20.

Stenarna samlas under året i ett skåp i Broselsgården och vid Kyndelsmässodagens gudstjänst varje år kan den som vill komma och hämta sin dopsten.

Hur?

När ni har bokat tid för dopet hör dopprästen snart av sig till er för ett besök och ett dopsamtal. I dopsamtalet får ni den information ni behöver inför dopgudstjänsten och ni får delge prästen tankar och önskemål om psalmer, textläsning, musik osv. Ni kommer också att gå igenom vad dopet innebär.

Vad behöver jag ordna?

Det är egentligen alldeles upp till er! Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans.Kanske har ni en dopklänning i släkten som ni vill använda? Annars kan ni låna en av församlingen. Kanske vill ni bjuda släktingar och vänner på fika eller mat efteråt? Då kan ni gärna göra det i församlingshemmet. Det bokar ni i sådant fall samtidigt som dopet. Faddrar eller inte? Också upp till er. Tänk bara på att eventuell fadder själv ska vara döpt. 

Frågor?

Hör av er till oss, så svarar vi så gott vi kan. Vill ni boka tid för dop, så kontakta bokningen vid Skellefteå pastorat.

Kontakt

Vill du läsa mer?

Här finns samlad information från Svenska kyrkan om dopet

Nu kan du själv boka doptid här!