Meny

Begravning

Livet är relationer. När vi mister någon ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella frågor, men så kommer också de praktiska om gravplats, gravrätt och gravskötsel. Vår förhoppning är att vad du än behöver hjälp och stöd med, så ska vi kunna bistå. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.

OM BEGRAVNING

Var ska jag börja?

Frågorna är många när det ofattbara händer. Vad ska jag göra? Hur? Måste jag beställa begravning direkt? 

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning de vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. Ofta är det en god idé att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Du kan naturligtvis själv kontakta församlingen för att komma överens om tidpunkt och plats för begravningen. Vänd dig i så fall till bokningen i Skellefteå pastorat. De finns tillgängliga på telefon 0910-70 84 04.

Ordinarie begravningsdagar/tider i Byske är fredagar, kl 11.00 och 13.00. I Fällfors kyrka gäller fredagar kl 11.00

Kontakt

Kontakt med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning, kontaktas de närmast anhöriga. Då får ni samtala om den avlidne och om begravningen. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Församlingsexpeditionen, såväl som bokningen i Skellefteå pastorat kan förmedla namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Musiken talar ett alldeles unikt språk till både våra hjärtan och kan vårda minnen på ett speciellt sätt. Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen, men kanske ännu hellre, med kyrkomusikern. Fråga din präst vem som är tjänstgörande musiker på gudstjänsten. Vi försöker att i möjligaste mån tillmötesgå de önskemål som finns omkring musikval.


Personal vid begravningen

Vid begravningen tjänstgör utöver prästen och musikern även vaktmästare som sköter praktiska göromål runt ceremonin.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.  

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. I Byske-Fällfors församling lånas ett bårtäcke ut utan kostnad. För mer information, kontakta församlingsexpeditionen. 

EFTERÅT

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas ofta anhöriga och vänner  till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck.

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad i samband med begravning och bokas samtidigt som begravningsgudstjänsten. 

En ny vardag

Våra präster och diakon finns till för samtal och närvaro. Kontakta gärna någon av dem eller ring till församlingsexpeditionen som kan hjälpa dig vidare.

Byske-Fällfors församling anordnar också sorgegrupper där människor i samma situation får möjlighet att dela sina erfarenheter. Vill du hellre tala enskilt med någon, så kontakta någon av prästerna eller vår diakon. 

OM MAN INTE TILLHÖR SVENSKA KYRKAN

Om den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan är huvudregeln att begravningsgudstjänst enligt kyrkans ordning inte erbjuds. Undantaget är om det finns särskilda skäl och det anses vara förenligt med den avlidnes önskemål. Beslut i den frågan tas av kyrkoherden. Församlingen debiterar därefter en avgift enligt Församlingsförbundets rekommendation. Fråga oss, eller begravningsbyrån om du är osäker på om den avlidne var medlem eller inte.

Kontakt

YTTERLIGARE INFORMATION

Du kan läsa mer om begravning på Svenska kyrkans webbplats.