Meny

Barn och ungdom

Vår tro utvecklas ofta genom att möta människor som kan visa på vad det är att leva med Jesus. Tillsammans med andra kan vi utvecklas i vår tro och hitta en tro som bär genom hela livet. Barn och ungdomar bär också på många frågor. Ofta har de också en ganska förutsättningslös insikt i trons värld. Byske-Fällfors församling vill möta deras tankar och frågor med respekt.

För Jesus är barnet viktigt och värdefullt och framstår till och med som en förebild. ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in", säger Jesus i Markusevangeliet. Samspelet mellan barnet, familjen och församlingen spelar en viktig roll för oss.  

Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in

Jesus

samarbete med förskola och skola

Byske-Fällfors församling har ett gott samarbete med de skolor som finns i området. Vi har sångstund på Öppna förskolan, vi gör klassbesök och erbjuder alltifrån lektioner i etik/värdegrundsarbete (både för elever och personal) till temadagar kring de stora högtiderna såsom jul och påsk (exempelvis dockspel och påskvandringar) och allhelgona.

Församlingen är även en del av FRIS, den lokala förebyggargruppen, som arbetar med drog och alkoholförebyggande åtgärder bland ortens yngre.

Frågor? Kontakta någon av oss!

Helena Markström

Helena Markström

Byske-Fällfors församling

Församlingspedagog, Barn och ungdom, Barn och familj