Meny

Askgravlund

Till skillnad från minneslunden, som är helt anonym, kan anhöriga medverka vid gravsättningen i en askgravlund, där aska grävs ner med eller utan hölje (som i så fall skall vara av förgängligt material).

Askgravlunden kan vara ett bra alternativ bland begravningsplatser, inte minst beroende på den ökade frekvensen av kremationer, men också för att tiderna förändras, människor flyttar, och traditionella kistgravplatser kan kräva ganska stor uppmärksamhet och skötsel.


Info om askgravlunden

- Gravsättningsplatsens läge får inte markeras.

- Förvaltningen ordnar mot betalning (700 kr) en platta med den gravsattes namn, vilken sätts upp på en gemensam plats.

- Smyckning är tillåten endast med snittblommor och ljus som placeras på smyckningsplatsen.

- Ingen plantering eller annan utsmyckning är tillåten.

- Förvaltningen svarar för skötsel och plantering av/i askgravlunden.

- Minnesplattan med den gravsattes namn kan tas bort efter 25 år.