Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Grävarbete på Nysätra kyrkogård

Under sommaren 2019 kommer det att grävas för ny dränering runt gravkapellet på Nysätra kyrkogård. Under arbetstiden kan gravplatser i närheten av kapellet komma att påverkas.

Gravkapellet i Nysätra har fuktproblem och under sommaren 2019 kommer därför en välbehövlig omdränering av byggnaden att genomföras.

Att utföra arbeten på kyrkogården är alltid en känslig fråga och församlingen vill därför informera om att arbetet dessvärre kan medföra att jord tillfälligt behöver läggs på närliggande gravområde. Gravstenar som berörs kommer under arbetstiden att flyttas undan till en säker plats så att de inte skadas. Vi ber om överseende med den olägenhet detta kan skapa. Gravarna i sig kommer däremot inte att påverkas av grävarbetet.

Givetvis kommer allt att återställas till ursprungligt skick då grävningen är klar.

Kontaktperson

Ann Granath

Ann Granath

Bygdeå församling

Teamledare vaktmästeri

Mer om Ann Granath

Ansvarig för Bygdeå församlings kyrkogårdar och fastigheter.