Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vårt engagemang

Som kyrka känner vi ett stort engagemang i det som händer i vårt samhälle men också sånt sker i andra städer och länder där människor drabbas av orättvisa, olyckor, krig och naturkatastrofer. Vi vill vara en hjälpande hand.

Diakoni

Internationella gruppen

Sackeusshoppen