Vårt engagemang

Som kyrka känner vi ett stort engagemang i det som händer i vårt samhälle men också sånt sker i andra städer och länder där människor drabbas av orättvisa, olyckor, krig och naturkatastrofer. Vi vill vara en hjälpande hand.