Förtroendevalda

Varför finns vi som kyrka? Och vilka är det som bestämmer vad vi ska göra?

Svenska Kyrkan

Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.

Församlingarna:

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Det finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

Förtroendevalda i Byarums pastorat:

Kyrkofullmäktige

ordf Kristina Nordquist, 070-777 02 19

v ordf Kristina Gustavsson

Fredrik Abrahamsson

Jan Andersson

Mats Bergman

Kenneth Bergqvist

Sverker Bernhardsson

Claes-Göran Carlsson

Anette Gunnarsson

Håkan Gustavsson

Tomas Gustavsson           

Tuula Ingner

Håkan Johansson

Maria Wiss Johansson

Solveig Karlsson

Britt Lorentzon

Lars-Göran Nilsson

Per Nord

Oscar Nordquist

Marie Olsson

Anders Rosenqvist                  

Anna Karin Slunge                   

Christina Svensson      

Kristian Säll            

Emma Toffer

Kenneth Åberg   

Ersättare

Gunilla Carlsson

Bo Ekström

Peter Fransson

Inger Fröding

Linnea Graab

Maj-Britt Johansson

Robert Karlsson

Berit Munck

Anders Nordquist

Gunilla Svensson

Raymond Svensson

 

 

Kyrkorådet

ordf Mats Bergman, 073-088 13 30

v ordf Håkan Gustavsson

Sverker Bernhardsson

Tuula Ingner

Per Nord

Kristina Nordquist

Marie Olsson

Ersättare

Fredrik Abrahamsson

Kenneth Bergqvist

Linnea Graab

Tomas Gustavsson           

Håkan Johansson

Birgitta Lilja

Oscar Nordquist

Tommy Ottosson

Tf kh Jörgen Bok 

 

 

Arbetsutskottet

ordf Mats Bergman

v ordf Håkan Gustavsson

Claes-Göran Carlsson

Marie Olsson

Tf kh Jörgen Bok 

  

 

Kyrkogårdsutskottet

ordf Sverker Bernhardsson, 070-643 70 18

Fredrik Abrahamsson

Claes-Göran Carlsson

Birgitta Lilja

Per Nord

Ersättare

Linnea Graab

Sture Gunnarsson

Oscar Nordquist

Tommy Ottosson

Anders Rosenqvist

Begravningsombud Uno Jonsson

 

 

Personalutskott

ordf Jan Andersson, 076-319 72 19

v ordf Kenneth Bergqvist

Tuula Ingner

Marie Olsson

 

 

Församlingsrådet i Byarum-Bondstorps församling

ordf Håkan Johansson, 076-177 05 55

v ordf Anna Karin Slunge

Anita Andersson

Lisbeth Andersson

Anette Gunnarsson

Tomas Gustavsson

Solveig Karlsson

Britt Lorentzon

Christina Svensson

Ersättare

Bo Ekström

Inger Fröding

Linnea Graab

Maj-Britt Johansson

Maria Wiss Johansson

Berit Munck

Gunilla Svensson

Raymond Svensson

Kenneth Åberg

 

 

Församlingsrådet i Svenarums församling

ordf Kristina Nordquist, 070-777 02 19

v ordf Claes-Göran Carlsson

Jan Andersson

Susanne Andersson

Peter Fransson

Ing-Marie Johansson

Pär Näreby

Marie Olsson

Karin Randåker

Ersättare

Kerstin Bengtsson

Gun-Britt Karlsson

Eva Nilsson

Gunilla Olander

Emma Toffer

Eva Victor

 

Med reservation för ändringar.