Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vår gemensamma värld

Klimat och skapelse

Varför miljöarbete i Svenska kyrkan?

Guds rike byggs inom oss och mitt ibland oss. Livet från Gud genomsyrar vår tillvaro och hela den värld som som vi satts att ta hand om. I kyrkan finns därför ett starkt engagemang för skapelse och samhälle, inte bara en väntan på något som ska komma efter detta liv. Människans uppgift är att vårda det skapade, att främja livet och att ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas. Här kan du läsa mer.

Sol och Vind

Växjö stift är, genom Prästlönetillgångarna, med och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning genom en positiv inställning till förnybara energikällor på prästlönefastigheterna. Här kan du läsa mer om Växjö stifts arbete med förnybara energikällor.