Två flickor och en präst står framme vid nattvardsbordet.
Foto: Johannes Frandsen

Lediga tjänster

Byarums pastorat söker medarbetare! Är det du?

Administratör/kommunikatör

Rollen innebär i sammanfattande drag:

 • att vara en spindel i nätet både mellan de olika delarna i församlingsverksamheten samt mellan församlingsverksamhet och begravningsverksamhet.
 • att vara ett ansikte/en röst för att först och främst tjäna församlingsmedlemmar, förtroendevalda och ideella medarbetare men även anställda medarbetare.
 • att i stora drag följa det som sker på stift och nationell nivå för att kunna bistå med information.
 • att bevaka och följa upp församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplan tillsammans med berörda parter. 
 • budgetansvar

Administration – Församlingsverksamhet

 • Diarie/arkiv
 • Telefonväxel
 • Bokning
 • Posthantering
 • Sekreterare i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, skriver protokoll åt församlingsråd

Administration – Begravningsverksamhet

 • Diarie/arkiv
 • Posthantering
 • Sekreterare i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Kommunikation

 • Annonsering
 • Pastoratets tidning
 • Hemsida
 • Trycksaker, affischer

Servicefunktion

 • IT/Telefoni
 • Inomkyrkliga verktyg
 • Samordning av inköp/inköpare
 • Stöd till ideella och anställda medarbetare samt förtroendevalda

Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil.

Välkommen med din ansökan senast den 8/2 till:

byarums.pastorat@svenskakyrkan eller skicka till 
Skogsvägen 16, 567 32 VAGGERYD

Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
Administratör/Kommunikatör Mikael Svenningsson 070-197 68 91
Kh Jörgen Bok 070-197 68 94

KOMMINISTER

Vi är ett väl fungerande pastorat med medarbetare som söker präst på 100 %.

Byarums pastorat är del av en expansiv bygd och vi vill arbeta för gemenskaper där vi möts i vardag och högtid för att dela livet i stort och smått. Vi vill vara uppsökande för att möta människors olika behov och vara goda medmänniskor. Vi vill bygga församlingsgemenskaper där vi får växa som människor och vara ett starkt och öppet Vi!

Byarums pastorat ligger i Vaggeryds kommun, tre mil söder om Jönköping med arton anställda och ett stort antal ideella medarbetare. Vi verkar i fem orter med totalt fyra kyrkor, ett församlingshem och tre kyrkogårdar. Det finns goda kommunikationer mellan tätorten Vaggeryd och Jönköping/Värnamo.

Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil.

Välkommen med din ansökan till:

byarums.pastorat@svenskakyrkan eller skicka till
Skogsvägen 16, 567 32 VAGGERYD

 

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Kh Jörgen Bok 070-197 68 94

Fackliga representanter:

Helena Fyhr Abrahamsson, Vision 0470-70 48 65

Henrik Brifors, KyrkA 072-721 95 73