Tid för eftertanke och reflektion

Ibland händer saker som gör att man stanna upp och ge sig tid att smälta det som skett. En tid för eftertanke och reflektion kring det som hänt. Ibland tillsammans med andra, ibland ensam. Man kan få hjälp och stöd av andra som gått igenom samma sak. Men också se något som kan ge mening åt ditt liv.