Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skyltade gravplatser

Enligt 7 kap. 32 och 33§§ i begravningslagen. Förverkande av gravrätten.

Anges att kyrkogårdsförvaltningen har rätt att återta gravar med utgången gravrätt finnes om ingen gravrättsinnehavare kan identifieras. 

I vår förvaltning "skyltar" vi dessa gravar i två år efter utgångsdagen. Efter denna tid återtas graven efter beslut i Kyrkorådet.

Stenen och planteringen tas bort och görs i ordning för ny gravsättning.

Om du gör anspråk på någon av dessa gravrätter eller vet någon om deras anhöriga nu levande så hör gärna av dig till kyrkogårdsexpeditionen.     070-278 32 82

 

Återtagna gravar

Skyltade gravplatser