Sinnesrogudstjänst

Tanke i stillhet

Sinnesrogudstjänster firas i Vaggeryds kyrka en onsdag i månaden kl. 18.00 under terminstid.

Sinnesrogudstjänst är förutom vad namnet säger även en ”friare” form av gudstjänst där gudstjänstdeltagarna ges möjlighet till än större delaktighet än i en traditionell gudstjänst. Man kan få önska musik, sjunga, spela, läsa dikter eller berätta om sitt liv.

Det här är en gudstjänst som berör. Om du är trött och sliten, har/har haft missbruksproblem, relationsproblem, söker en annan typ av gudstjänst än den tradionella, haft en tuff, jobbig dag eller bara vill koppla av.

 I gudstjänsten deltar alltid en präst och en musiker.

Du är varmt välkommen oavsett om du vill dela med dig av något i gudstjänsten eller om du bara vill sitta ned och vara deltagande genom ditt lyssnande, eller kanske meditera till musiken. Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Bara sinnesro som vi vill dela med oss av.

Här är några kommentarer från  sinnesrogudstjänstdeltagare som svarat på frågan - ”Vad betyder sinnesrogudstjänsten för dig?”:

”Så skönt att det inte är högtradigt utan lugnt och mänskligt. Jag älskar dessa kvällar”

”En lugn stund, fin avslutning på arbetsveckan.”

”Kravlös miljö med äkthet och värme.”

”Bästa afterwork man kan tänka sig.”

”Ett otroligt lugn infinner sig i min själ.”

Varmt välkommen du också!