Personuppgifter/GDPR

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter

Byarums pastorat samlar in personuppgifter genom vårt register över de personer som är tillhöriga Svenska kyrkan. Byarums pastorat samlar även in uppgifter direkt från dig.

Byarums pastorat behandlar och lagrar personuppgifter enligt gällande regelverk, bl a i fråga om arkiv, diarium, deltagarregister (i körer mm), gravrättsinnehavare, skötselavtal, förtroendevalda, firmatecknare. Personuppgiftsbehandling sker för att Byarums pastorat ska kunna fullgöra våra uppgifter och skyldigheter. Byarums pastorat samlar inte in eller hanterar dina personuppgifter i något annat syfte, utan ditt samtycke.

Byarums pastorat använder dina personuppgifter för att kunna hantera olika interna gruppindelningar och för att kunna skicka ut kallelser och/eller information som berör ditt engagemang.

Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med att du valts in som förtroendevald eller som du personligen har överlämnat till oss, det kan även förekomma att utskick sker via brev eller SMS.

Vissa delar av dina personuppgifter kan efter samtycke även användas för olika publiceringar i pastoratsbladet ”Basunen”, på vår webbplats, och i våra sociala medier.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är tillhörig Svenska kyrkan, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter.

Personuppgifter hålls säkra för insyn och gallras, när de inte längre är aktuella eller motiverar ett berättigat intresse.

Byarums pastorat säljer inte personuppgifter till tredje part

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du ansöka om detta genom att kontakta expeditionen. Vill du återkalla ett samtycke, vänder du dig också till expeditionen. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift också behandlas med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Expedition
Byarums pastorats expedition håller öppet

Helgfri vardag 8-12, 13-15. Välkommen att ringa

0393-366 50, maila: byarums.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöka Skogsvägen 16, 567 32 Vaggeryd

Du finner kontaktuppgifter till personal här på vår hemsida, under Kontakt.