Foto: Lars Andersson

Orgelkonserter i samarbete med Höglandets orgeldagar

Under två intensiva dagar ges ett flertal orgelkonserter på intressanta och historiska instrument i vårt närområde. I vårt pastorat blir det två orgelkonserter.

Svenarums kyrka lördag 18 juni kl. 14 

 
Organisten Lisa Hesselbom spelar på den historiska Schiörlinorgeln från 1798. 
 

Mästare och lärlingar 

Musik för orgel av bl a Buxtehude, Pachelbel, J S Bach och Distler. 
 

Lisa Hesselbom (f. 1992) kommer från Älvängen, strax utanför Göteborg, men bor i Malmö sedan 2011 där hon har utbildat sig vid Musikhögskolan i Malmö. Därifrån har hon både en kandidatutbildning i kyrkomusik samt en masterexamen i orgelspel med Anders Johnsson som lärare. 2021 debuterade hon från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn där hon gått en solistutbildning i orgel med Hans Fagius och Monica Melcova som lärare. Lisa är verksam som organist i Ystad med huvudansvar för församlingens orglar. Jämte arbetet som kyrkomusiker är hon en ofta anlitad solist och ackompanjatör. År 2020 och 2021 mottog hon stipendium från Kungliga Musikaliska Akademin.  

Byarums kyrka lördag 18 juni kl. 16 

 

Sebastian Johansson, en ung lovande organist som precis avslutat sin utbildning, spelar på Byarums kyrkas orgel. Det blir musik av Roman, Bach och Mendelssohn samt improvisation och inslag av jazz.  

 

Sebastian Johansson är född och uppvuxen i Jönköping och påbörjade tidigt sin musikaliska bana. Efter musikgymnasium antogs han till organistutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö där han studerade orgel för Hans Hellsten och Carl Adam Landström. Han har också avlagt masterexamen i orgel vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerade för Johannes Landgren, Mikael Wahlin och Stefan Therstam.  
 
Sedan hösten 2021 är han verksam som organist i Söderledskyrkan, Farsta församling, utanför Stockholm.  
Han konserterar flitigt och har utöver intresset för befintlig repertoar också ett stort intresse för improvisation.   

 

Ett sammarrangemang med Sensus och Höglandets orgeldagar.