Tillsammans

Är i första hand tillfällen där gemenskapen står i centrum

Några av dessa stunder har en kort andakt och sedan något ätbart där vi paratar och skrattar. Andra kan vara lite mer alvarsamma och reflekterande. Men vi tycker att allas bidrag till dessa stunder är viktiga oavsett vad du tror på eller inte alls.