Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdarna

I Pastoratet finns tre Kyrkogårdar. Bondstorp, Byarum och Svenarum. För icke kristna trosbekännare finns avtal med förvalningen i Gislaved om att de upplåter särskilda gravplaser.

Förvaltning

I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten.

Ansvar och skyldigheter

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet. Detta sköts av kyrkogårdsförvaltningen i Byarums Pastorat.

För de som vill ha en begravning utan religiösa förtecken tillhandahåller vi den möjligheten i Skillingaryds gravkapell.

Lars Lennartsson

Lars Lennartsson

Byarums pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare

Kristian Säll

Kristian Säll

Byarums pastorat

Kyrkvaktmästare

Tomas Härdstedt

Tomas Härdstedt

Byarums pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Svante Johansson

Svante Johansson

Byarums pastorat

Kyrkogårdsarbetare