Gravkartor

Här kan du hitta var dina anhöriga är begravda

Det finns tre olika företag som producerar gravkartor. De täcker olika församlingar. Om du vet i vilken församling den du söker är gravsatt Är Webbkartan att föredra:

Webbkartan:

Om du söker en person som du inte vet var den är gravsatt bör du använda:

Gravar.se

Om inte det hjälper prova med:

Finngraven