Beställa gravskötselavtal

Om man som gravrättsägare inte har möjlighet eller inte vill sköta den gravplats man äger så finns det möjlighet att köpa skötseln från kyrkogårdsförvaltningen. Då hålls gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Serviceavtal 2021

Lars Andersson

Lars Andersson

Byarums pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef