Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Beställa gravskötselavtal

Om man som gravrättsägare inte har möjlighet eller inte vill sköta den gravplats man äger så finns det möjlighet att köpa skötseln från kyrkogårdsförvaltningen. Då hålls gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Följande arbetsmoment ingår i gravskötselavtalen i Byarums pastorat:

  • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord.
  • Borttagning av vissna blommor ur vasar samt borttagning av vinterdekorationer.
  • Plantering, gödsling och putsning av vår- och sommarblommor.
  • Granristäckning på hösten.
  • Tvättning av gravsten.

Vårplantering sker så tidigt som möjligt på våren och sommarplantering sker innan midsommar, granristäckningen sker innan Alla helgons dag.

I Byarums pastorat har du möjlighet att teckna gravskötselavtal för 1 år med automatisk förlängning. Du kan även teckna avtal på 5, 10 eller 15 år.

Det finns två olika prisklasser som är beroende av storleken på planteringsytan; en liten rabatt är upp till 0,25 kvadratmeter och en normal rabatt är 0,25 till 0,4 kvadratmeter.

Följande priser gäller för de olika alternativen:

Gravskötsel 1-15 år

I Byarums pastorat har du möjlighet att teckna gravskötselavtal för 1, 5, 10

eller 15 år. Det finns två olika prisklasser som är beroende av storleken på

planteringsytan; en liten rabatt är upp till 0,25m2 och en normal rabatt är

0,25 till 0,4m2.

 Följande priser gäller för de olika alternativen:

 -0,25m2             0,25-0,4m2

1 år 1 000:-             1 200:-

5 år 6 120:-            7 268:-

10 år 12 240:-     14 535:-

15 år 18 360:-     21 803:-

 Löpande avtal med fakturering varje år. Pris 2018

1 000:-            1 200:-

 Uppsättande av namnbricka vid askgravlunden 1 850:-

Om du enbart vill beställa gravstenstvätt kostar detta  300:-.

Förnyelse av gravrätt 1 000:- för 15 år.                                                        
     
Så beställer du skötsel
Om du redan har ett skötselavtal får du ett erbjudande om att förnya avtalet när det gamla går ut.

Vill du teckna ett nytt avtal kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen; Lars Andersson 070-278 32 82 eller prata direkt med någon av vaktmästarna på den aktuella kyrkogården. Du kan även mejla till lars.h.andersson@svenskakyrkan.se