Församlingshem

I pastoratet finns två församlingshem där vi har vårt barn- och ungdomsarbete. De är gratis att låna för fest i samband med någon förrättning. Det råder alkoholförbud i våra lokaler.