Foto: Kristina Lindström

Föreläsning 7 februari

Välkommen till Vaggeryds kyrka kl 18:30 till en kväll tillsammans med Jan-Olof Aggedal. Vi håller på i 2 h inklusive fika.

Hur möter vi som i kyrkans tjänst arbetar med begravningar de förändringar i begravningsseden som är ett faktum?

Utifrån pågående forskning som bygger på statistik från begravningsbranschen, begravningshuvudmännen och Svenska kyrkan diskuterar Jan-Olof Aggedal vad som hänt med begravningsriter och begravningsseder innan och under pandemin samt söker linjer gällande vad trender och utveckling pekar mot in i framtiden.  

Jan-Olof Aggedal är stiftslektor i Lunds och docent vid Lunds universitet i praktisk teologi. Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar.

Mer om föreläsaren Jan-Olof Aggedal.