Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgiften

I Vaggeryds kommun är Byarums pastorat och Skillingaryds församling huvudmän för begravningsverksamheten och därmed ansvariga för att anordna allmänna begravningsplatser. Alla som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift.

Genom relationsändringen förlorade församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna sin kommunstatus och kan därmed inte ta ut någon kyrkoskatt. Däremot ska alla som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betala en begravningsavgift. Det är en årligen återkommande avgift som adminstreras av Skatteverket som om det vore en skatt.

Det är huvudmannen som fastställer den avgiftssats som de som tillhör Svenska kyrkan ska betala. För de kyrkotillhöriga är begravningsavgiften och kyrkoavgiften sammanslagna på slutskattebeskedet. För de som inte tillhör Svenska kyrkan föreslår huvudmannen avgiftssatsen, men det är Kammarkollegiet som fastställer den.

Intäkter och kostnader för begravningsverksamheten hålls åtskilda från församlingsverksamhetens och redivisas separat.