Sjukhuskyrkan

Att hamna som patient på sjukhus väcker många känslor och frågor. Det gäller även när en anhörig drabbas. Då kan det vara skönt att få tala med någon som lyssnar.

Sjukhuskyrkans arbete handlar främst om möten med människor i den situation som de just då befinner sig i. Ibland får man följa med en bit på livets väg. Andra gånger får man vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Sjukhuspräst är Joel Lundgren och sjukhusdiakon är Inga Lundgren Mähler, tel 0226-49 64 48.