Odlingslandskap
Foto: Ulf Wikström

Medlemskap förvaltning

Medlemskapet i Burträsks församling handlar om att dela den kristna gemenskapen och stödja det lokala engagemanget

Medlemskap

Som medlem är man med och stödjer kyrkans omfattande verksamhet på det lokala planet, något som omfattar såväl gudstjänster som en rad andra sammankomster och aktiviteter riktade till alla olika åldrar. 
Luncher för daglediga och välkomna besök hos äldre i deras hem, är ett par exempel på den diakonala verksamheten. 

Liten och Stor är en populär samlingsplats för de allra yngsta och deras föräldrar. Även för de lite äldre barnen finns olika aktiviteter och det såväl efter skolans slut som under sommarlovet. Några fredagar varje termin arrangeras också familjemiddagar i församlingshemmet. Där kan barn och vuxna umgås ett par timmar under lättsamma och trevliga former. 
Konfirmandundervisningen är en viktig del av församlingens arbete och utgör ett stöd för ungdomarna på deras väg in i vuxenlivet.
 
Kyrkomusiken erbjuder en möjlighet att utveckla sin musikalitet genom att sjunga i kör, delta i musikundervisning eller besöka någon av alla de konserter som arrangeras. 
När livet tar oväntade vägar finns kyrkan alltid där med stöd och tröst. Krishantering och sorgesamtal har, liksom bibelstudier och samtalsgrupper, en viktig funktion att fylla.

Förvaltning

Inom Burträsks församling finns åtskilliga miljöer, byggnader och föremål som är av antikvariskt intresse. Dessa ska förvaltas och vårdas på ett sådant sätt att de  i gott skick kan lämnas vidare till kommande generationer. Mot bakgrund av detta förs därför en ständig dialog mellan församlingen och representanter för antikvarieämbetet och andra museala institutioner.
Församlingen förvaltar även ett antal fonder och stiftelser, som i de flesta fall har sin grund i gåvor och donationer till församlingen. Deras kapital och avkastning förvaltas i enlighet med gåvogivarnas önskemål. Den största stiftelsen som förvaltas av församlingen är Henrik Forsells stiftelse.