Kvarnbyns Byastuga

Kvarnbyns Byastuga ägs av Kvarnbyns Byaförening som även förfogar över en rundloge i närheten och det gamla frörenseriet nere vid forsen. Det största arrangemanget är den årliga konstveckan som går av stapeln i början av juli.

Den första roteskolan startade i Kvarnbyn 1859, men då var undervisningen förlagd till olika gårdar i byn. I mitten av 1880 talet bestämde sig byborna för att bygga en lokal där man kunde permanenta skolundervisning. Samtidigt skulle lokalerna även kunna användas i samband med byastämmor och gudstjänster. Med gemensamma krafter och med ett mindre kommunalt bidrag genomfördes projektet. Ett nytt fint skolhus stod klart att ta emot de första eleverna 1886 och var då ett av de första skolhusen i Burträskområdet. Byggnaden inrymde förutom en skolsal även en lärarbostad med kök och kammare.
Undervisningen i Kvarnbyn pågick fram till mitten av 50-talet. De elever som skulle börja i första klass 1954 var de första som fick åka till skolan i Bygdeträsk sedan småskolan i Kvarnbyn lagts ner. Våren 1956 kom så beskedet från folkskolestyrelsen att även övriga klasser skulle flyttas till Bygdeträsk och att skolan i Kvarnbyn skulle stängas.
Det gamla skolhuset kallas idag för Kvarnbyns Byastuga och Kvarnbyns Byaförening svarar för skötsel och underhåll. Föreningen förfogar även över det gamla frörenseriet nere vid forsen och en rundloge i närheten av byastugan. Lokalerna används i samband med gudstjänster, byafester och möten med anknytning till byn. Det enskilt största arrangemanget är konstveckan, första veckan i juli, då samtliga lokaler tas i anspråk.