Arbeta hos oss i sommar

Inför sommaren söker vi medarbetare till kyrkogården och komministerparken

Burträsk–Lövångers pastorat söker:

Kyrkogårdsarbetare sommarsäsongen 2019

Säsongsanställda för perioden maj – oktober. Varierande arbetsuppgifter, i huvudsak skötsel  av grönytor och planteringar. Ansökan oss tillhanda senast 2019-03-18

Sommarpersonal i ålder från 16 år. Anställningstid tre till åtta veckor. Arbetsuppgifter efter ålder och lämplighet. Ansökan oss tillhanda senast 2019-04-01

För ytterligare information kontakta kyrkogårdsförman Rickard Ögren. Telefon 0914-437 11 E-post: rickard.ogren@svenskakyrkan.se

Ansökningsblankett finns här för utskrift och på pastorsexpeditionerna

Ungdomar till sommarverksamheten i Komministerparken

Arbetsuppgifter: Planera och leda barn-verksamhet, servering, medverkan i gudstjänster, städning m.m. Varierande arbetstid ca: 15-20 tim./vecka. Välj mellan två perioder: 1: v 26-29, 2: v 30-33.

Ansökningsblankett finns här för utskrift och på på pastorsexpeditionen i Burträsk