Foto: Andreas Möller

Gudstjänst

Gudstjänsten är central i församlingslivet. Målsättningen är att människor ska bli berörda av budskapet om Jesus Kristus, att vi tillsammans växer och mognar i vårt inre liv och i vår tro och att församlingen upplever gemenskapen med den treenige Gud och med varandra.

Gudstjänsterna ska möta människor med deras varierande behov: människor kommer för att lyssna till förkunnelsen, en del människor vill möta Gud i nattvarden, man kommer för att lyssna till sång och musik eller för att sjunga själv, andra längtar efter stillhet och bön, för många är det viktigt att uppleva gemenskap, glädje och lovsång. Därför ska vi arbeta tillsammans för att möta olika förväntningar och uppmuntra människor att komma till våra gudstjänster. Vid sidan av våra huvudgudstjänster i våra kyrkor vill vi fortsätta med att främja gudstjänstlivet i byarna, dvs. i våra kapell, i bönhusen, skolorna och inte minst ute i naturen. Vi vill gå utanför kyrkmurarna för att nå folk som inte kommer till kyrkan.

Våra gudstjänster ska vara präglade av delaktighet, en vardagsnära förkunnelse, barn- och familjevänlighet, omsorg om varandra, musik och glädje. Vi tillämpar olika uttrycksformer under gudstjänstens gemensamma ordning, bland annat kör- och solosång, drama, dans, förkunnelse till barn och familjer. Vi vill ge mer tid och plats för att samtala och förbereda gudstjänster gemensamt. Dessutom ser vi ett stort värde i att skapa mötesplatser efter våra gudstjänster med hjälp av kyrkfikat och kyrkluncher som skiljer sig något mot kyrkkaffets gamla mönster.’