Foto: PEXELS

Samtalsgrupp-Queers and cookies i Lövånger

En samtalsgrupp för dig med intresse för HBTQIA-frågor. Vi möts och samtalar om tro och liv ur ett HBTQ-perspektiv.

Diakon Stig Sörlin som lett gruppen är tjänstledig. Gruppen får gärna fortsätta att träffas. Kontakta församlingens diakoniassistent nedan om du vill vara med, Datum för träffar under vt. 2024 är ännu inte satta.

Vilka förutsättningar finns att vara HBTQIA-person i samhället, vilka frågor och  tankar kan dyka upp t.ex. när man kommer ut. Hur hanterar jag frågan....går det att vara queer och kristen till exempel? 

Gruppen är öppen för alla, oavsett orientering och tanken är att öka medvetenhet och kunskap i en fråga som i kyrkans värld inte alltid har varit enkel att närma sig. Som namnet antyder serveras även cookies (fika) på plats under träffarna.