Foto: PEXELS

Queers and cookies i Lövånger

En samtalsgrupp för dig med intresse för HBTQIA-frågor. Ett antal måndagar under våren kl. 18-19.30 i Annagården.

Vilka förutsättningar finns att vara HBTQIA-person i samhället, vilka frågor och  tankar kan dyka upp t.ex. när man kommer ut. Hur hanterar jag frågan....går det att vara queer och kristen till exempel? 

Gruppen är öppen för alla, oavsett orientering och tanken är att öka medvetenhet och kunskap i en fråga som i kyrkans värld inte alltid har varit enkel att närma sig. Som namnet antyder serveras även cookies (fika) på plats under träffarna. 

MÅNDAGAR KL. 18-19.30, DROP IN FRÅN 17.30
ANNAGÅRDEN I LÖVÅNGER (gruppen forsätter träffas 20 mars, 3 april, 1 maj, 15 maj, 12 juni, 26 juni)

Samtalsledare är Stig Sörlin, se kontaktuppgifter nedan.