Närbild på någon som bär ett halsband med ett rött Taizékors.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Taizémässa i Bygdsiljum

Nyhet Publicerad

En taizémässa är en mässa inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé (Frankrike). Generellt hålls ingen predikan, istället byggs mässan upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning. 14 augusti kl. 18.00 möts vi i Bygdsiljums kyrka!

Speciellt för en Taizémässa är sjungandet av speciella sånger från Taizé. Sångerna är korta, oftast bara en eller ett par fraser, och sången sjungs flera gånger i följd. Det finns Taizésånger på olika språk, och man sjunger antingen på originalspråket, eller på en översatt variant. Ofta finns även stämmor som vissa kan sjunga om de vill.

Läs mer om kommuniteten i Taizé här

Taizémässa i Bygdsiljums kyrka
Söndag 14 augusti kl 18.00
Präst: Tom Randgard
Musiker: Lars Långström

Välkommen!