Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravningsavgiften

Gravplats i 25 år

I BEGRAVNINGSAVGIFTEN INGÅR:

Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.

Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.

Transporter inom förvaltningsområdet från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett.

Kremering.

Lokal för förvaring och visning av stoftet.

Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler.