Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledig tjänst - Kyrkomusiker

Burs pastorat söker kyrkomusiker/kantor Välkommen med en ansökan senast 1 augusti

Vi är ett litet pastorat med fyra kyrkor och två församlingar på sydöstra Gotlands landsbygd. Våra fyra kyrkor är både rika kulturskatter och levande gudstjänstrum. Lau kyrka är berömd för sin akustik med lång efterklang och är en av Gotlands mest välbesökta kyrkor. I pastoratet bor drygt 1400 personer. Trots de små sammanhangen är detta en levande bygd året rum med bl.a. två förskolor, en välrenommerad skola, ett fint äldreboende, två Ica-butiker, livaktigt föreningsliv m.m. Vårt arbetslag är litet och vi samarbetar nära med varandra, både anställda och förtroendevalda, även över pastoratsgränserna.

Vi har ett rikt gudstjänstliv med söndaglig högmässa och oftast ytterligare en gudstjänst. Vi firar dessutom veckomässor och samlas till andakter och bibelstudier. Alla gudstjänster fordrar däremot inte medverkan av musiker. Pastoratet har i nuläget en vital damkör med körförening samt flera barnkörer. Ett viktigt inslag under året har varit det dagläger som vi under ett flertal år arrangerat i samarbete med Sudrets pastorat.

Vi söker en kyrkomusiker som gärna vill gå in i detta, som tycker om att fira gudstjänst och som har ett liturgiskt intresse och som ser musikens viktiga bidrag för att bygga församling. Vi söker dig som tycker om att spela både orgel och piano och som ser fram emot att träffa både barn och vuxna i våra körer.

Omfattning: 100 %

Kvalifikationer: Kantorsexamen.

Sista ansökningsdatum: 1 augusti

Kontakta gärna vår kyrkoherde Emil Stenhammar, 070-371 42 95

Fackligt ombud för Lärarförbundet: Linnea Tibell, 073-073 84 30

Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och CV till:
Burs pastorat
Burs Prästgården 169
623 49 Stånga

eller på e-post till:
burs.pastorat@svenskakyrkan.se