Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Framtiden bor hos oss

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 25 församlingar och pastorat i mångkulturell och mångreligiös Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje och Stockholm. Nätverket arrangerar bland annat konferenser, utbildningar och driver opinionsfrågor.

Om nätverket

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. "Framtiden bor hos oss" är församlingar i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. I en mening menar vi att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera  kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och -kulturell kontext.

Bakgrund: Nätverket bildades 2000 i samband med storstadsutedningens betänkande. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och -kulturella kontext stod i fokus.  

"Framtiden bor hos oss" – inte långt där framme. Den finns redan. Det vet vi.
Och Gud möter oss framifrån. Amen" . .Så avslutade Stockholms biskop Eva Brunne som år 2000 var en av de kyrkoherdar som samlades kring initiativet, i det tal som avsltuade det årets medarbetarkonferens. 

Konferensens namn var "Så gör vi  - Vänd mot Guds framtid – kyrka i ord och handling". 

Nätverkets mål
Nätverket har som mål att pröva metoder, att ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper samt att dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Organisation
Kyrkoherdar och församlingsherdar formulerar och beslutar om inriktning och frågor som nätverket ska driva och lyfta tillsammans med övriga medarbetare i församlingarna. Nätverket har också två samordnare samt en styrgrupp med kyrko-eller församlingsherdar från nätverkets olika städer.  

Medarbetare i församlingarna möts tex i samband med konferenser som hålls vartannat år.
En gång per mandatperiod hålls också en konferens för förtroendevalda.

Burlövs församling är med i nätverket

Klicka på länken nedan för mer information.

Framtiden bor hos oss.