Välkommen till Bunge-Rute-Fleringe och Fårö församlingar

Fårö, Bunge, Rute och Fleringe kyrkor

De sju församlingarna på norra Gotland

De sju församlingarna på norra Gotland Foto: Johan Aronsson

Vi är en del av Norra Gotland!

Skapad: 2013-11-14 10:53:00

Från årskiftet 2014 är församlingarna Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Väskinde, Gothem och Othem-Boge en del av det gemensamma Norra Gotlands pastorat. För dig som medlem innebär det att vi fortsätter driva grupper och verksamheter som vanligt, och att du förhoppningsvis ska känna dig ännu mer välkommen till pastoratets alla 25 kyrkor!

Du hittar gudstjänster i alla kyrkor och kapell. Tillsammans arbetar frivilliga i sockenråd, församlingskyrkoråd och pastoratets kyrkoråd med personalen för att fortsätta göra kyrkan relevant i människors liv. Alla församlingar finns kvar, och med präster, diakoner, musiker, barn&ungdomsledare och klockare som tillsatts för att matcha just den församlingens behov.

Kyrkoherde är Martina Åkeson Wollbo. Pastoratet expedition ligger i Forsgården Lärbro. Den kommer att ha öppet varje dag, så att du som medlem får en utökad service. De flesta kontaktar idag pastorsexpeditionerna via telefon eller mail. Men även framöver kommer du att kunna träffa prästen på församlingsexpeditionerna i socknarna.

Här kommer du till Norra Gotlands Pastorats hemsida

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Skapad: 2013-10-07 09:22:00

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

Tel 0498-22 27 00

(Obs! Nytt nr)  

Expeditionen 
Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, onsdag, torsdag 9-12, tisdag 13-15
Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

​Gravärenden och kyrkogårdsförvaltning
tel 0498-22 51 26

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/norragotland www.facebook.se/norragotlandspastorat

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan 

Öppna kyrkor

Skapad: 2014-05-09 14:52:00

Kyrkorna på norra Gotland är öppna för besök, ljuständning, enskild bön och andakt
15 maj till 15 september,
minst kl 9-17.
Om du vill in i kyrkan under övrig tid, kontakta klockaren för respektive kyrka. Deras telefonnummer hittar du här.

//