Välkommen till Bunge-Rute-Fleringe och Fårö församlingar

Fårö, Bunge, Rute och Fleringe kyrkor

De sju församlingarna på norra Gotland

De sju församlingarna på norra Gotland Foto: Johan Aronsson

Vi är en del av Norra Gotland!

Skapad: 2013-11-14 10:53:00

Från årskiftet 2014 är församlingarna Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Väskinde, Gothem och Othem-Boge en del av det gemensamma Norra Gotlands pastorat. För dig som medlem innebär det att vi fortsätter driva grupper och verksamheter som vanligt, och att du förhoppningsvis ska känna dig ännu mer välkommen till pastoratets alla 25 kyrkor!

Det blir gudstjänster i alla kyrkor och kapell. Tillsammans arbetar frivilliga i sockenråd, församlingskyrkoråd och pastoratets kyrkoråd med personalen för att fortsätta göra kyrkan relevant i människors liv. Alla församlingar finns kvar, och med präster, diakoner, musiker, barn&ungdomsledare och klockare som tillsatts för att matcha just den församlingens behov. Några är nyanställda, andra har fått delvis nya tjänster.

Kyrkoherde är Martina Åkeson Wollbo. Pastoratet expedition ligger i Forsgården Lärbro. Den kommer att ha öppet varje dag, så att du som medlem får en utökad service. De flesta kontaktar idag pastorsexpeditionerna via telefon eller mail. Men även framöver kommer du att kunna träffa prästen på församlingsexpeditionerna i socknarna.

Här kommer du till Norra Gotlands Pastorats hemsida

Kontakta oss

Skapad: 2010-11-15 10:25:00
Bunge-Rute-Fleringe församling    
Fårö församling
Norra Gotlands Pastorat 
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro 

 

norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se 

0498-22 51 25

Preliminära öppettider för
pastorsexpeditionen i Forsagården
från 1/1 2014:
Mån, To, Fre: 9-12, 13-16                    Ti, Ons: 13-16

Besöksingång är tillfälligt via källargavlen närmast kyrkan, under ombyggnaden av pastorsexpeditionen som beräknas vara klar i fabruari 2014. 
 
Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo
0704-73 31 90
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se
 
Präst Lennart Marklund
0498-22 25 91
lennart.marklund@svenskakyrkan.se

                                                                                                                               Diakon Maria Marklund 0498- 22 25 93 maria.m.marklund@svenskakyrkan.se

Musiker Emelie Stolpe Marklund 0498- 22 25 94 emelie.stolpe.marklund@svenskakyrkan.se

Klockare/församlingsassient Margurite Tillberg 0498-22 25 95 margurite.tillberg@svenskakyrkan.se

Barnledare Marie Svensson 0734-22 24 99

Klockare Lars-Olof Malmqvist 0498-22 25 92

Klockare Christoffer Malmqvist 0707- 70 83 17

//