Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vill du hjälpa till?

Anmäl ditt intresse till någon av oss anställda.

Vi i Svenska kyrkan i Bryssel är glada över de många ideella/frivilliga insatser som sker under gudstjänster, i kyrkoråd, i caféet, under julbasaren och i annan verksamhet här i kyrkan. Utan ideella/frivilliga skulle vi inte kunna bedriva den omfattande verksamhet vi har. Om vi hjälps åt blir det både roligare och lättare. Vill du hjälpa till så anmäl ditt intresse till någon av oss anställda. Det kan vara allt ifrån att bli kyrkvärd, cafévärd, baka, laga mat till att spela något instrument eller sjunga på en gudstjänst. Vet du inte vad du skulle vilja göra så hjälper vi dig att hitta en uppgift!