Ledarutbildning för unga ledare

Unga ledare är en brygga mellan konfirmander och vuxna. Som ung ledare är du värdefull i konfirmandarbetet. Vill du bli ung ledare så hör av dig!

Har du konfirmerats och vill prova på att vara ledare i konfirmandverksamheten? Utbildningsträffar kombineras med att vara hjälpledare i vår konfirmandgrupp. Verksamheten är kostnadsfri.

Har du frågor, välkommen att kontakta tobias.enell@svenskakyrkan.se församlingspedagog