Meny

Vi firar gudstjänst igen!

Välkommen att fira gudstjänst i Svenska kyrkan i Bryssel!

Kyrkans personal och kyrkoråd arbetar med att gruppverksamhet, kök och andra verksamheter ska få en säker och bra termin, och tills det att upplägget för dessa är klart, så firar vi gudstjänst igen. Vi vill att du som gudstjänstbesökare läser igenom texten nedan, före ditt besök:

2020-08-26

På söndag den 30 augusti kommer vi att fira den första gudstjänsten efter sommaruppehållet. Det känns härligt att vi kommer att få fira gudstjänst tillsammans igen.
Som ni kanske vet påbörjades en del renoveringsarbeten i kyrkan i början av sommaren. Bl.a. byte av terrass och bygge av nya förvaringsutrymmen i källaren. Dessa är inte färdiga än vilket medför en del begränsningar. T.ex. kan vi inte använda terrassen och inte heller kafédelen i kyrkan.
Tyvärr så är det också fortfarande så att vi kommer att ha en del regler som gäller vid besöket i kyrkan. Reglerna är till för att alla besökare och personal ska känna sig trygga och säkra vid besöket.
Vi har gjort en liten uppdatering av dem så läs noga igenom dem innan besöket.
Vi följer fortfarande de belgiska myndigheternas regler och rekommendationer. Så dessa regler i kyrkan kan komma att ändras i ljuset av utvecklingen.

Före gudstjänsten

Viktigt att komma ihåg är vi inte kan garantera en helt smittfri miljö. Men vi gör vårt yttersta för att den ska vara så säker och trygg som möjligt.

Om du tillhör en riskgrupp är du lika välkommen till gudstjänsten som alla andra. Vi ber dig dock vara extra försiktig.

Om du känner dig sjuk eller uppvisar några sjukdomssymtom (feber, hosta, ont i halsen o.s.v.) vill vi att du stannar hemma och deltar i gudstjänsten på Facebook.

Om du vill gå på gudstjänst så måste du anmäla dig. Vill du delta i onsdagens veckomässa anmäler du dig senast samma onsdag innan klockan 12:00. Vill du delta i söndagens högmässa anmäler du dig senast fredag samma vecka innan klockan 17:00. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan. Anmälan skickas till Tobias Enell.

Alla som vill besöka kyrkan måste ha munskydd under hela besöket i kyrkan. Detta gäller inte barn under 12 år.

Vi avstår helt från att handhälsa, kindpussas eller kramas.

Vid onsdagens veckomässa vill vi att alla gudstjänstdeltagare är på plats senast 18:50. Vid söndagens högmässa vill vi att alla gudstjänstdeltagare är på plats senast 10:50. På söndagar öppnar vi kyrkan 10:30.

När du kommer till kyrkan ringer du på dörrklockan. Du kommer att bli insläppt.
När du kommer in kommer du möta någon i personalen eller en kyrkvärd som kommer be dig att tvätta dina händer med handsprit (vi tillhandahåller handsprit vid ingången) och sedan tala om när du kan gå uppför trappan till kyrksalen. Endast en person åt gången kan gå uppför trappan.
När du kommit uppför trappan kommer du bli anvisad till en plats. Det kommer inte vara möjligt att välja plats. Alla kommer att sitta två meter ifrån varandra då stolarna är placerade så. Om du besöker kyrkan tillsammans med någon i ditt hushåll kommer ni kunna sitta bredvid varandra med mindre avstånd. Detta medför att vi måste begränsa antalet besökare i kyrkan till mellan 11 och 20 personer beroende av hur många som tillhör samma hushåll, plus tjänstgörande präst, kyrkomusiker och församlingspedagog.
På platsen kommer en agenda och ett ljus ligga. Agendorna är nya för varje gudstjänst. I dem finns alla texter och psalmer. Inga psalmböcker kommer att delas ut. När vi tillverkat agendorna och burit dem till stolarna har vi iakttagit särskild handhygien.

Eftersom vi måste begränsa antalet besökare i kyrkorummet kommer vi att fortsätta livesända gudstjänsterna på Facebook, både onsdagens veckomässa och söndagens högmässa. Gudstjänstdeltagare behöver vara medvetna om att gudstjänsterna kommer att spelas in och sändas på Facebook. Vi kommer inte att filma några gudstjänstdeltagare.

Under gudstjänsten

På onsdagar firar vi en kortare veckomässa, (gudstjänst med nattvard). På söndagar firar vi högmässa, (gudstjänst med nattvard).

Prästen kommer att iaktta särskild handhygien innan mässfirandet. Vi har beslutat att endast dela ut brödet. Även om vi bara tar emot brödet får vi ändå del av nattvardens fulla mysterium och nåd. Vid utdelandet av brödet kommer prästen att gå runt till alla som vill ta emot brödet och låta det falla i handen. Innan du tar emot brödet ber vi dig tvätta händerna med handsprit och ta av dig munskyddet och sedan sätta tillbaka munskyddet. Därför är det bra om du också har med dig en egen flaska handsprit.

Vid momentet Herrens frid kommer vi inte handhälsa, kindpussas eller kramas.

Ingen kollekt kommer att tas upp. Däremot är det möjligt att ge en gåva till vårt kontonummer eller lämna en gåva genom ett kortköp efter gudstjänsten. Kyrkan kommer att vara helt kontantfri.

Efter gudstjänsten

På precis samma sätt som när du gick in i kyrkan kommer någon i personalen eller en kyrkvärd visa när du får gå ut. På vägen ut får du möjlighet att gå till ljusbäraren och tända det ljus som låg på stolen när du kom in.

Inget kyrkkaffe kommer att serveras.

Toaletterna är öppna och får användas.

Lekrummet kommer att vara stängt.

Det är inte tillåtet att samlas i grupper i eller utanför kyrkan före eller efter gudstjänsten.

Reglerna ovan är till för allas vårt bästa och för att minska smittspridningen så vi ber alla att följa dem.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan som sagt komma att ändras i ljuset av utvecklingen.

Vi är så glada att få välkomna er igen. Hoppas att vi ses!

Kyrkoherde Fredrik Ollila