Meny

Kyrkostämma

Svenska kyrkan i Bryssel inbjuder till kyrkostämma efter påsk, vi återkommer med besked om datum. Klicka på bilden för mer information och tillgång till dokument inför stämman. Välkommen!

I enlighet med kyrkoordningen kallas till kyrkostämma efter påsk, vi återkommer med besked om datum.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan i Bryssel som fyllt 16 år har rösträtt vid stämman. Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om val till kyrkoråd och om församlingens medlemsavgifter.

Frågor som rör församlingens arbete och som skall tas upp på stämman, får gärna skickas in i förväg till Lena Andersson Pench, kyrkorådets ordförande: lena.anderssonpench@svenskakyrkan.se

Dokument inför kyrkostämman: 

Kyrkostämma agenda 2020

Verksamhetsöversikt 2019

Ekonomisk redogörelse för 2019

Välkommen önskar kyrkorådet i Svenska kyrkan i Bryssel