Kyrkostämma 2021 (Obs! Anmälan krävs!)

Svenska kyrkan i Bryssel inbjuder till kyrkostämma den 18 april. Se nedan för information och tillgång till dokument inför stämman. Välkommen!

I enlighet med Kyrkoordningen kallas till kyrkostämma söndagen 18 april kl. 17.00.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan i Bryssel som fyllt 16 år har rösträtt vid stämman. Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om val till kyrkoråd och om församlingens medlemsavgifter.
Kyrkostämman äger rum på Zoom. Anmälan till kyrkostämman krävs, genom att skicka ett mail till Tobias Enell. Ange i mailet för- och efternamn på den eller de som önskar närvara. Sista anmälan: Söndag 18 april kl. 12.30.

Frågor som rör församlingens arbete och som skall tas upp på stämman, får gärna skickas in i förväg till Lena Andersson Pench, kyrkorådets ordförande: lena.anderssonpench@svenskakyrkan.se

Dokument inför kyrkostämman: 
Ekonomisk redogörelse 2020
Dagordning
Verksamhetsöversikt 2020
Externa revisorns berättelse - engelsk version
Externa revisorns berättelse - fransk version
Interna revisorernas berättelse

Välkommen önskar kyrkorådet i Svenska kyrkan i Bryssel