Meny

Kyrkostämma (Obs! Anmälan krävs!)

Svenska kyrkan i Bryssel inbjuder till kyrkostämma den 13 september. Se nedan för information och tillgång till dokument inför stämman. Välkommen!

I enlighet med Kyrkoordningen kallas till kyrkostämma söndagen 13 september kl. 17.00.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan i Bryssel som fyllt 16 år har rösträtt vid stämman. Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om val till kyrkoråd och om församlingens medlemsavgifter.
Kyrkostämman äger rum på Zoom. Anmälan till kyrkostämman krävs, genom att skicka ett mail till Tobias Enell. Ange i mailet för- och efternamn på den eller de som önskar närvara. Sista anmälan: Söndag 13 september kl. 12.30.

Frågor som rör församlingens arbete och som skall tas upp på stämman, får gärna skickas in i förväg till Lena Andersson Pench, kyrkorådets ordförande: lena.anderssonpench@svenskakyrkan.se

Dokument inför kyrkostämman: 

Dagordning för kyrkostämma 2020

Verksamhetsöversikt 2019

Ekonomisk redogörelse för 2019

Valberedningens förslag

Välkommen önskar kyrkorådet i Svenska kyrkan i Bryssel