Foto: Tobias Enell

Julbasaren 2020 inställd

Årets julbasar är inställd p.g.a. Covid-19.

Sedan många år är julbasaren en viktig händelse i församlingen i Bryssel och för många har det bl.a. blivit en årlig tradition att besök kyrkan under julbasarshelgen.
Till följd av den pågående pandemin måste vi tyvärr meddela att årets julbasar ställs in. Vi har under lång tid arbetat för alternativa lösningar men tyvärr inte lyckats finna någon genomförbar i år.

Det vi däremot avser att göra är att sälja de produkter som finns kvar i våra förråd sedan tidigare år. Det kommer alltså att finnas ett begränsat utbud av t.ex. julpynt, textilier, ljus, ljusstakar och adventsstjärnor m.m. som finns till försäljning i samband med kyrkans ordinarie öppettider. P.g.a. nuvarande restriktioner kommer vi dock kunna påbörja denna försäljning tidigast den 14 december.

Julbasaren är också en viktig inkomstkälla för församlingen. Eftersom den i år blir inställd så är ditt stöd extra viktigt. Därför får du gärna lämna en ekonomisk gåva till församlingen som bidrar till vår verksamhet (kontonummer: Eglise Suédoise, BE89 3631 7271 3085 (BBRUBEBB).
Stort tack för ditt stöd!

Kyrkorådet och personalen i Svenska kyrkan i Bryssel