Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkät om Svenska kyrkan i Bryssels arbete

Tack alla som hitintills svarat på vår enkät! Hela september ut kan man fortfarande besvara enkäten och vi hoppas på ännu fler svar. Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara och nås om du klickar på bilden.

Enkäten om Svenska kyrkan i Bryssels arbete nås här. Tack för din medverkan!