Meny

Så kan kyrkan stötta dig

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.

Präst nås på telefon: +32 (0) 475 67 81 24

Församlingspedagog nås på telefon: +32 (0) 472 62 70 68

I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon: +32 (0) 475 67 81 24

Vi är en liten församling och kan inte alltid svara genast. I akuta konsulära ärenden, kontakta svenska konsulatet på telefon: +32 (2) 512 4146
eller UD:s konsulära jour: +32 (2) 289 5650

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.