Vill du stå med i vår kontaktlista?

Förutom den information ni hittar på våra anslagstavlor, hemsida och i Facebook så skickas det lite då och då ut hälsningar och information via e-post och/eller vanlig post. Vill du också få dessa?

Vi skickar emellanåt ut en hälsning med lite information till de församlingsmedlemmar som vanligtvis kommer till våra gudstjänster och andra träffar och som önskar få information. Om du inte fått någon hälsning till din e-mail eller på posten men skulle vilja få det så kontakta Eva på vår expedition så lägger hon till dig i vår kontaklista.