Vi bygger om och utvidgar minneslunden

Nyhet Publicerad

Nu och några veckor fram kommer vi att utvidga minneslunden

Den befintliga minnelsunden kommer inte att röras mer än att vi kommer att lägga nytt gräs där samt sätta en ram av storgatsten i gräset för att markera den gamla delen av minneslunden.

Vi kommer att ta bort befintliga rhododendron så att vi kan utöka minneslunden. Runt om kommer ny rabatt att anläggas med perenner, gräs, lökar och några rhododendron.

Det kommer att placeras två bänkar inne i minneslunden samt ny vas-och ljushållare. Där kommer även att bli en ny vattenutkastare och ett litet arbetsbord.

Vi hoppas att ni har överseende med arbetet och ser fram emot en ny och ännu finare minnelsund på Brunnby kyrkogård.