Ikonmålningskurs i Arild

Ikonmålningskurs under två helger i oktober med Lisa Chemnitz. Dagsrytmen under dagarna präglas av bön och arbete. Välkommen!

Kursen hålls i Arilds missionshus och hålls två helger:

15-17 oktober och 29-31 oktober

information om Kursen

Kursen är ett samarbete mellan Sensus, Arilds missionsförening och Brunnby församling.