Begravning

När någon man håller av dör känner man sorg och saknad. Församlingens uppgift är att finnas till hands.

Att lyssna, dela och kanske också  påminna om att det finns ett hopp, en framtid och en glädje, en kärlek som bär t.o.m. i döden - det är begravningsgudstjänstens uppgift. Att trösta, javisst, men också att hjälpa att se framåt, att finna vägen tillbaka till det liv som ändå måste fortsätta, fast nu på ett helt nytt sätt.


Den präst som kommer att leda begravnings­gudstjänsten tar alltid kontakt med de sörjande. Man kan då också tala om de praktiska arrangemangen kring gudstjänsten, val av psalmer, musik o.s.v.


Prästen kan också, om du vill, vara med vid dödsbädden. Du kan ta kontakt när som helst när slutet närmar sig. På sjukhusen finns speciella sjukhuspräster som också finns till hands. Att ta kontakt med en präst i en sådan situation är aldrig någonsin att störa! Församlingen finns till hands också efter själva begravningen. Präst och diakon finns här om du behöver någon som lyssnar. Det är gott att ha någon att prata med som kan få vara ett stöd.

Vill du veta mer om begravningsverksamheten, klicka här.