Foto: PMB Media & Design

Vill du stötta andra människor i vårt område ekonomiskt?

Det är många som har stora ekonomiska behov, särskilt i dessa tider.

I pastoratet finns Gåvomedelsfonden ”Till andras glädje”.
Denna disponeras av diakoner i Brunflo församling för människor med olika behov i vårt närområde.

Foto: Hans-Åke Grinde

Just nu under corona-tider, och de följder som detta har för samhället, så blir behovet ännu större för enskilda individer och familjer!

Vill och kan du bidra?
Sätt gärna in ett bidrag på Bg 5325-8224, glöm ej att ange ändamål.

Diakoner