Meny

Torsdagsgrupp i Brunflo

The new BT: Brunflo-torsdagar!

Ta time-out från den vanliga vardagen, och kom på våra konfirmationsträffar, där dina önskemål får stort utrymme.

Våra torsdagar kommer att handla om tro, tvivel, testa tankar, tuffa, trevliga o tokiga ting. Vi har träffar en gång i veckan, dagläger på hemmaplan och ett läger till Stockholm, under höstlovet, vecka 44.

Start: 5/9, dagläger: 7-8/9
Torsdagsträffar: kl. 16-18 med drop-in-fika från 15:30
Stockholmsläger: 28-31/10
Konfirmation i Brunflo kyrka, 23/2-2020


Kontakt: Camilla Gradén, camilla.graden@svenskakyrkan.se. 063-140 371

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo

Mer om Camilla Gradén

Präst. Brunflo.

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Maria Eriksson

Församlingspedagog. Tjänstesrum i Brunflo.

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se