Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valnämnd för Brunflo pastorat

Här hittar du valnämnden för Brunflo, Lockne, Marieby o Näs pastorat.

Vid Brunflo kyrkofullmäktiges möte 12 december 2017 utsågs, enligt § 12 & § 13, ledamöter, ordförande och vice ordförande för valnämnden mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter är Majlis Ek, Olle Hansander och Marianne Jonsson.
Ersättare är Ann-Sofie Sundstedt, Bo Karlsson och Gertrud Ståhlemar. 

Majlis Ek utsågs till ordförande och Marianne Jonsson till vice ordförande i valnämnden.  

Valnämndens huvuduppgift är att förbereda och organisera inför nästa kyrkoval (2021)