Foto: Hans-Åke Grinde

Valnämnd för Brunflo pastorat

Här hittar du valnämnden för Brunflo, Lockne, Marieby o Näs pastorat.

Vid Brunflo kyrkofullmäktiges möte 12 december 2017 utsågs, enligt § 12 & § 13, ledamöter, ordförande och vice ordförande för valnämnden mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter är Majlis Ek, Olle Hansander och Marianne Jonsson.
Ersättare är Ann-Sofie Sundstedt, Bo Karlsson och Gertrud Ståhlemar. 

Majlis Ek utsågs till ordförande och Marianne Jonsson till vice ordförande i valnämnden.  

Valnämndens huvuduppgift är att förbereda och organisera inför nästa kyrkoval (2021)