Trävit kista med blommor på. Vid begravning i Lockne kyrka.
Foto: JS Sverige

Vad är en begravning?

En begravnings delar (omfattningen och inbördes ordning kan variera)

Klockringning Brunflo kyrka
00:00
Dubbla klockor.

Dödsfallet anmäls. När kyrkan får vetskap om dödsfallet behöver vi en kontaktperson som blir kanalen för kommunikation åt båda hållen. Gäller även om kyrkan får anmälan via en begravningsbyrå eller liknande.

Själaringning. När kyrkan fått kännedom om dödsfallet vill vi sprida informationen vidare. Det gör vi fortfarande genom att ringa i kyrkklockorna kl. 10:00 första vardagen efter beskedet (i Torvallas kyrkor, som ligger mitt i stadsbebyggelse, ringer vi endast torsdagar, detta efter önskemål från närboende) Kyrkan är också öppen så anhöriga som vill kan gå in, tända ljus eller bara vila i kyrkbänken.

Tacksägelse. Anhöriga bjuds in att delta i en gudstjänst där namnet på den avlidne läses upp, ett ljus tänds och församlingen hedrar med klockringning.

Samtal med präst. Har präst inte varit kontaktad tidigare så får han/hon uppgifter om kontaktperson när begravningstid är bokad. De kommer överens om när och var de möts.

Begravningsakt. Utformas med präst och innehåller såväl ceremonier som psalmer och kan varieras på många sätt. Att lämna kistan i kyrkan kallas "Avsked i kyrkan"

Minnesstund. Många vill träffas direkt efter begravningen över en bit mat eller kaffe. I anslutning till alla våra kyrkor finns samlingslokaler anpassade för detta. Att låna lokalen är kostnadsfritt i samband med begravning.

Gravsättning. Gravsättning av kista sker som regel samma dag som begravningen äger rum. Gravsättning av urnor, aska i askgravplats eller minneslund sker ej vintertid. Gemensam urnsättning görs i slutet av maj.

Minnesgudstjänst. På hösten, inför Allhelgona, får anhöriga till avlidna sedan förra hösten inbjudan till minnesgudstjänst i kyrkan. Där läses namnet upp och ett ljus tänds till minne.

Sorgegrupp. Anhöriga får inbjudan att delta i en samtalsgrupp som leds av präst och diakon. Inbjudan går ut två gånger om år.

Begravning Ej medlem

Begravningsljus, många som står i grusbädd. Alla helgons dag.
Foto: pmb Media & Design

Om min anhörig inte var medlem

Vår ståndpunkt i denna fråga är klar: Den avlidnes önskan väger tungt. Om personen valt att stå utanför den kyrkliga gemenskapen så skall det respekteras, även när personen avlidit.

Det innebär att kyrklig begravning inte är möjlig. De anhöriga får ordna med borgelig begravning eller helt avstå från begravningsakt.  

Gravsättningen är däremot en rättighet för alla. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet i Sverige ansvarar för allt som har med gravsättning att göra. Kostnaderna för begravningsväsendet är dessutom skilt från kyrkans egen verksamhet och särredovisas bl a på skattsedeln.