vitklädda ungdomar hoppar framför en sjö
Foto: IKON

Sommargrupp 2021

Under de två första veckorna på sommarlovet 2021 utforskar vi livets och trons mysterium varvat med lekar, bad, kreativt skapande, film, drama, musik, utflykter m.m. Vi startar 1:a Advent.

Under våren träffas vi två tisdagskvällar och en söndag. Huvudfokus ligger på de två första sommarlovs-veckorna, den ena på lägergård den andra med dagläger i Brunflo församlingsgård.

Brunfloträffar: 29/11, inskrivning och konfirmand- o föräldraträff.
26/1 och 23/3: 16:30-21, middag ingår.
30/5: konfirmand- o föräldramöte inför sommaren.

Sommarstart: 13/6: 9:30-15:00 med lunch.

Läger: 14-18/6, Wilhelmsberg, Norderön.

Hemmadagar: 21-24/6 9:30-15:00 med lunch.

Konfirmation:
Brunflo kyrka, 27/6 11:00 och 15:00 (två grupper)

Anmäl dig här!

Kontakt

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo

Mer om Camilla Gradén

Präst. Brunflo.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se