Ungdommar sjunger i kyrkan.
Foto: Hans-Åke Grinde

Skolkontakter

Pastoratet har ett gott samarbete med skolor och förskolor i vårt område. Vi erbjuder undervisning i livsfrågor och kristen tro för barnen och pedagogerna med olika innehåll utifrån läroplanens upplägg.

Förskolan: erbjuds julvandring i Brunflo och Torvalla. Barnen, tillsammans med personal, får agera med i berättelsen om det som hände vid Jesu födelse. Vi pratar också om varför vi firar jul, vad advent innebär mm. Barnens altarskåp finns också för denna ålder. (se nedan)

Åk F-2:  erbjuds julvandring/julspel för samtliga skolor, men på lite olika sätt. Barnens altarskåp finns också för denna ålder. (se nedan)

utklädda människor i julspel
Aktörer på julvandring 2016. Både personal och frivilliga ställer upp! Foto: Christina Mäkelä

Åk 3: Kyrkopedagogisk vandring med besök i Näs, Lockne eller Marieby kyrka.
Målet är att skapa ett personligt möte mellan barnen och kyrkorummet, en upplevelse av symboliken.

Åk 4: erbjuds påskvandring på samtliga skolor. Barnen, tillsammans med lärare, får komma till kyrkan. Där möter de kyrkans personal som agerar och de får vara med om Jesu sista dagar på jorden. Vi pratar också om kristendomens stora helgdagar, om kyrkans uppkomst och utveckling mm

Åk 4-5: erbjuds Bibeläventyret på samtliga skolor, i elevernas klassrum. Det är en metod, som helt utifrån läroplanens grund, tar eleverna igenom Bibelns berättelser och ger dom den röda tråden genom den bibliska historien. Läs mer på Bibeläventyret eller klicka i menyn ovan.

Åk 5: erbjuds en vandring i Allhelgona-tid i Brunflo. Där får eleverna fundera kring halloween, Alla helgons dag, döden, vad händer efter döden mm. OBS! endast i Brunflo

Åk 7: erjuds en påsktemadag på våra två högstadieskolor (Kastal- samt Torvallaskolan). Eleverna får upptäcka och lära sig om påsken genom historien; den judiska, den kristina och den mer "sekulariserade" påsken idag. Vi jobbar utifrån olika stationer som kan innehålla påskvandring, löpsedel, sång, pyssel mm. Stationernas uttryckssätt varierar lite från år till år men har samma fokus på att undervisa eleverna om påsken.

barn på en kyrkogård
Vaktmästare Ingemar undervisar eleverna om kyrkogården. Foto: Hans-Åke Grinde

Åk 6-9: På Kastalskolan i Brunflo har pastoratet ett samarbete kring Kastalcaféet.

Temadagar mm:
Personalen i kyrkan kan också medverka på andra saker som skolan behöver t.ex. temadagar av olika slag. Vill du att vi ska besöka din skola, hör av dig till Maria Eriksson, församlingspedagog, eller någon av de lokalt anställda pedagogerna i din församling.

Barnens altarskåp

altarskåp för barn med prästkläder mm
Barnens altarskåp, i Brunflo kyrka Foto: Hans-Åke Grinde

I Brunflo kyrka finns Barnens altarskåp. Det är till för de mindre barnen ca 2-9 år, där de kan "leka kyrka" under sina förutsättningar. Skolklasser och förskolegrupper är välkomna att komma och ha undervisning här om kyrkans speciella material. Det finns både prästkläder, bröllopskläder, dopfunt, kista, nattvardsmaterial, kollekthåvar mm och det är gjort för att hålla för nyfika barn-händer. Vill ni ha en genomgång av materialet eller vill att vi ska undervisa barnen, kontakta t.ex. Camilla Gradén, präst i Brunflo. Tel: 063-140 321 eller någon av oss som jobbar i Brunflo distrikt.